Chè Ngọc Thạch - Đường D1
Café/Dessert

Chè Ngọc Thạch - Đường D1

Ô 11 DC 29, Đường D1, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương
10+lượt đánh giá từ Now
16,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0