D5 Tea & Coffee - Đường D5
Café/Dessert

D5 Tea & Coffee - Đường D5

Ô4, DC20, KDC Việt Sing, Đường D5, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương
100+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0