Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Yersin
Café/Dessert -Chi nhánh

Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que - Yersin

9 - 11 Yersin, P. Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0