KFC - Nguyễn Đình Chiểu
Nhà hàng -Chi nhánh
KFC - Nguyễn Đình Chiểu
25 Nguyễn Đình Chiểu, P. Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
100+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 165,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0