Pizza Hut - Aeon Mall Bình Dương
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Aeon Mall Bình Dương

Tầng 2, Lô S1, Tầng 2, Aeon Mall Bình Dương, 1 Đại Lộ Bình Dương, P. Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
100+lượt đánh giá từ Now
10:00 - 20:45
29,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0