The Nanny Coffee Shop
Café/Dessert
The Nanny Coffee Shop
202 Ngô Gia Tự, Chánh Nghĩa, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
1lượt đánh giá từ Now
12,000 - 45,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0