Vựa Hải Sản Xanh - Thủ Dầu Một
Quán ăn -Chi nhánh

Vựa Hải Sản Xanh - Thủ Dầu Một

183-185 Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
07:00 - 20:45
95,000 - 1,865,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0