Ăn Ngon Uống Xịn BREADTALK (30%) - YELLOW CAB PIZZA (40%) - DING TEA (40%)

Order thả ga: Breaktalk (30%) - Yellow Cab Pizza (40%) - Ding Tea (40%) - Ò ó o (đồng giá) - Uncle Tea (60%) - GAXEO (30%) - Xinshiqi (45%)... Code được note riêng trong từng quán!
32địa điểm