Cafe sáng giảm đến 50% tỉnh táo cả ngày

Buối sáng bên ly cà phê đen hoặc cà phê sữa đá từ Effoc Cafe, KAI Coffee, The Chai Cafe v.v. giảm đến 50% đủ đánh bay cơn buồn ngủ rồi.
100địa điểm