GIẢM ĐẾN 50% TRÀ - TRÀ SỮA các kiểu "full topping", tràn kem cheese

Hàng loạt TRÀ - TRÀ SỮA full topping, đầy ụ trái cây, ngập ngụa kem cheese GIẢM TỚI 50% khi đặt qua App NOW.
80địa điểm