Giảm tới 40% Food Deal cuối tuần

Chương trình áp dụng với đơn hàng từ 100k trong ngày 15/9 và 16/9
47 địa điểm