Phiên Chợ THỰC PHẨM SẠCH - Giảm tới 35%

Thực phẩm tươi ngon thổi bay bão giá! Phiên Chợ Thực Phẩm Sạch cập bến hoàng tráng nhà NOWFRESH từ đây đến hết 1/9 với mức ưu đãi tới 35%! Tiết kiệm thời gian mua sắm, Tiết kiệm hóa đơn tối ưu lại vừa có nguồn thực phẩm sạch, chất lượng cho cả gia đình!
35địa điểm