Rẻ Vô Địch - Tuần Lễ 0Đ

Khởi động tuần lễ Rẻ Vô Địch - Chinh phục ngay cơn thèm món nào cũng ngon, món nào cũng giảm với mã "REVODICH" giảm thêm 2Ok áp dụng cho BST quán "đỉnh" từ 15-22/02 nèee!
100địa điểm