Trà Sữa Hot Hôm Nay HIGHLANDS COFFEE (30%) - R&B TEA (40%) - XINSHIQI (45%) - TOCOTOCO (50%)

Thả gia order: R&B Tea (40%) - Xinshiqi (45%) - TocoToco (50%) - Highlands Coffee (30%) - Ding Tea (40%) - Newdays (40%)... Code note riêng trong từng quán!
100địa điểm