Trà sữa ngoại giá bình dân giảm đến 50%

R&B, Uncle Tea, Royaltea, Toocha v.v. rít trà sửa ngoại thả ga không lo về giá vì deal giảm tới 50% luôn nhé.
100địa điểm