Ưu đãi kép - Đồ ăn: Giảm tới 40% + Nhập mã: AP20 giảm 20k

Đồ ăn: Giảm tới 40% + Nhập mã: AP20 giảm 20k
100địa điểm