Ưu Đãi Kép - Đồ Ăn giảm tới 40% + Nhập mã "TRUNGTHU20" giảm 20k

Đồ ăn giảm đến 40% + nhập mã "TRUNGTHU20" giảm 100% tối đa 20k.
100địa điểm