Balosca Cafe
Café/Dessert

Balosca Cafe

121 Nguyễn Việt Hồng, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
8,000 - 17,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0