Cacao MieoMiao
Café/Dessert
Cacao MieoMiao
76/6C Mậu Thân, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
10+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 22,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0