Casa Inn Coffee
Café/Dessert
Casa Inn Coffee
71C Trần Phú, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
09:00 - 21:00
14,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0