ChaLife - Taiwan Milktea - Ngô Quyền
Café/Dessert -Chi nhánh

ChaLife - Taiwan Milktea - Ngô Quyền

72 Ngô Quyền, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
07:00 - 22:00
15,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0