Cố Đô Cafe
Café/Dessert

Cố Đô Cafe

170, Quản Trọng Hoàng - P. Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
30,000 - 44,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0