Coco Inn - Kem Dừa Thái Lan
Món Thái
Coco Inn - Kem Dừa Thái Lan
64 Đường A3, Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ
6lượt đánh giá từ Now
10,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0