Highlands Garden Cafe - Trần Văn Khéo
Café/Dessert

Highlands Garden Cafe - Trần Văn Khéo

98 Trần Văn Khéo, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
9,000 - 65,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0