Hủ Tiếu Mì 10k
Món Việt
Hủ Tiếu Mì 10k
Quang Trung, Quận Cái Răng, Cần Thơ
5lượt đánh giá từ Now
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0