Kungfu Panda - Taiwan Milk Tea
Café/Dessert

Kungfu Panda - Taiwan Milk Tea

41T1 Mậu Thân, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
18,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0