Sinh Tố 228
Món Việt
Sinh Tố 228
228 Đường 3 Tháng 2, P. Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0