Sonder - Tea & Coffee - Mậu Thân
Café/Dessert -Chi nhánh

Sonder - Tea & Coffee - Mậu Thân

41T Mậu Thân, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
100+lượt đánh giá từ Now
22,000 - 36,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0