Teabo Tea Lounge & Coffee
Café/Dessert
Teabo Tea Lounge & Coffee
269 Đường 30/4, P. Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
5lượt đánh giá từ Now
15,000 - 69,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0