The Coffee House - 3 Tháng 2
Café/Dessert -Chi nhánh

The Coffee House - 3 Tháng 2

68 Đường 3 Tháng 2, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0