Trà Tiên Hưởng - Trần Văn Khéo
Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Tiên Hưởng - Trần Văn Khéo
113 Trần Văn Khéo, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
100+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 33,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0