Tỷ Lùn - Ăn Gia Đình
Món Việt
Tỷ Lùn - Ăn Gia Đình
Cầu Hưng Lợi, P. Hưng Thạnh , Quận Cái Răng, Cần Thơ
2lượt đánh giá từ Now
30,000 - 150,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0