1988 Beer
Nhà hàng
1988 Beer
Lô 8 - 10 Nguyễn Sinh Sắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
06:45 - 21:00
35,000 - 270,000
Phí giao hàng
6,500đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,500đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0