2CE - Trà Sữa & Kem Nitơ
Ăn vặt/vỉa hè
2CE - Trà Sữa & Kem Nitơ
K126/23 Nguyễn Duy Hiệu, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
8,000 - 23,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0