43 Factory Coffee Roaster
Café/Dessert

43 Factory Coffee Roaster

422 Ngô Thì Sỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
8lượt đánh giá từ Now
06:30 - 22:30
25,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0