86 Seafood Thaistyle
Món Thái, Món Á
86 Seafood Thaistyle
47 Hà Thị Thân, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
10+lượt đánh giá từ Now
260,000 - 590,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0