Ahihi - Coffee & Ăn Vặt
Ăn vặt/vỉa hè

Ahihi - Coffee & Ăn Vặt

222 Đồng Kè, P. Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0