Alibaba - Buffet Tự Chọn - Lê Thanh Nghị
Buffet -Chi nhánh
Alibaba - Buffet Tự Chọn - Lê Thanh Nghị
320 Lê Thanh Nghị, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
99,000 - 119,000
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0