Amazon Cafe - Đảo Xanh
Café/Dessert

Amazon Cafe - Đảo Xanh

Lô 5A4 Khu biệt thự Đảo Xanh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0