Amy - Chè Bưởi Cân Ký & Ly
Món Việt
Amy - Chè Bưởi Cân Ký & Ly
1 Văn Cận, P. Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0