An Tea House - Lê Thanh Nghị
Café/Dessert

An Tea House - Lê Thanh Nghị

1 Lê Thanh Nghị, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
15,000 - 45,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0