Bún Mắm Bà Đông
Quán ăn
Bún Mắm Bà Đông
141 Huỳnh Thúc Kháng, P. Bình Hiên, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
17,000 - 33,000
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0