Bamboo Bar - Bạch Đằng
Café/Dessert

Bamboo Bar - Bạch Đằng

216 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
200,000 - 1,100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0