Quán Bánh Canh Bà Đợi - Khúc Hạo
Món Việt, Món Miền Trung
Quán Bánh Canh Bà Đợi - Khúc Hạo
263 Khúc Hạo, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
50+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 21:00
15,000 - 28,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0