Bánh Canh Khoa
Quán ăn
Bánh Canh Khoa
53 Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
100+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0