Bia Tô Lão Đại - 3 Tháng 2
Quán ăn -Chi nhánh
Bia Tô Lão Đại - 3 Tháng 2
76 - 78 Đường 3 Tháng 2, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0