Bò Lê Lết Restaurant
Nhà hàng
Bò Lê Lết Restaurant
43 - 45 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
09:00 - 22:00
70,000 - 350,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
20 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0