Boeing Cafe
Café/Dessert

Boeing Cafe

28 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
15,000 - 45,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
11 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0