Bông Food & Drink - Núi Thành
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Bông Food & Drink - Núi Thành

500 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
999+lượt đánh giá từ Now
12,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0