BonPas Bakery & Coffee - Điện Biên Phủ
Café/Dessert -Chi nhánh
BonPas Bakery & Coffee - Điện Biên Phủ
143 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
5,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
5,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0